Menü

İşçi Sağlığı ve İnşaat Güvenlik Ağı

İnşaatlarda iş kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirleri yapmayan, harcamalardan kaçan işverenler, işçilerin gerektiği kadar dikkatli olmadıklarını ve kazarın işçilerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını söylüyor.

Halbuki bu kazaların oluşması, inşaat güvenlik filesi konusunda yapılacak olan çalışmalar için gerekli harcamaları yapmayarak kâr elde edebileceğini düşünmeleridir. Ancak alınmayan güvenlik önlemleri gerçekleşebilecek en ufak iş kazası sonrasında ortaya çıkacak maaliyetler harcamalardan çok daha fazla olmasıdır.

inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde ek-4'te yer alan yükümlülükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan iş ile tehlikelerinin ve çalışma şartlarının gerektirdiği durumlarda uygulanıyor.